Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 14.12.2018
Nepřítomné třídy0123456789101112
1.Eddd
2.Asksksksksksk
2.Eddd
3.Eddd
5.ASV
6.Eddd
Nepřítomní učitelé0123456789101112
Andrés Castillo David(PedD)SMBM
Avila Diana Gomez(PedD)BM
Blažková Lenka(PedD)KOMOJDHI
Djoa Musková Markéta(PedD)JD
Heppnerová Pavlína(PedD)........
Kadlecová Eva(šk)PJVBVBGB
Klufová Renata(lék)KOHJBH
Krejčí Klára(šk)..SMVLKD..
Pekař Zdeněk(PedD)............
Puffer Petr(PedD)TR..
Royt Lucie(šk)KDVEMU..
Vavreková Martina(PedD)PPVL
Vlčková Magdalena(PedD)PP
Vondrák Pavel(PedD)....BR......
Změny v rozvrzích učitelů:
Jaber Nabil5. hodnavíc Fy3.E(VV6N)za odpadlou
Andrés Castillo David2.-3. hod Obecný pedagogický dozor
Ašková Tereza5. hododpadáAj2.A (S1A)
Avila Diana Gomez2. hododpadáM6.E
1. hod Obecný pedagogický dozor
Blažková Lenka1.-3., 5. hod Obecný pedagogický dozor
Boháčová Jitka4. hodsupl. (KF lék)Fy4.N(4.N)dozor
6. hododpadáFy5.A
Brázdová Marie1. hodspojeno (AV PedD)M4.G (S1B)(4.G)
3. hodspojeno (ŠL PedD)M5.G (S1B)(4.A)
Brichcínová Kateřina2. hodsupl. (VO PedD)5.B(ZE3E)dozor
Djoa Musková Markéta1. hododpadáŠj2.E
5. hodsupl. (RO šk)Aj4.G(4.G)za odpadlou
3. hod Obecný pedagogický dozor
Gutwirthová Bohdana4. hodzměna Nj6.N (S1A)(ZE3E)
4. hodspojeno (KA šk)Nj6.N (S1B)(ZE3E)
Hartvichová Iva5. hodzměna Aj1.N (S1B)(MM)
5. hodspojeno (BK PedD)Aj1.N (S1A)(MM)
Heller Jiří3. hodsupl. (KF lék)Zv5.B(5.B)dozor
Heppnerová Pavlína2.-5. hod Obecný pedagogický dozor
Jakešová Dana3. hodsupl. (BK PedD)Nj5.N (S1A)(5.N)dozor
3. hodspojeno (MU PedD)Nj5.N (S1B)(5.N)
Kadlecová Jitka3. hododpadáČj2.A
6. hododpadáHv2.A (S1A)
Kaňková Martina1. hododpadáŠj1.E
2. hododpadáTv1.E (Dív)zrušeno
3. hododpadáTv1.E (Dív)zrušeno
Korostenská Miloslava1. hodzměna L4.A (S1B)(2.A)
1. hodspojeno (BK PedD)L4.A (S1A)(2.A)
2. hodsupl. (KF lék)M3.N(8.A)přespočetná hod.
2. hododpadáD2.E
4. hodnavíc D3.N(2.A)za odpadlou
Kudláčková Michaela3. hodsupl. (RO šk)PCC7.A(6.A)dozor
3. hododpadáAj6.E
4. hodsupl. (KR šk)Aj8.B(8.B)dozor
Kurylová Květoslava2. hododpadáAj2.A (S1B)
Moravcová Dáša2. hodspojeno (BK PedD)SP3.A (S1B)(4.N)
Nygrýnová Miroslava1. hododpadáSBi6.E (SBI2)+
Papoušková Anna2. hodspojeno (VM PedD)Čj4.C (S1A)(MM)
2. hodsupl. (VE PedD)Čj4.C (S1B)(MM)dozor
Pekař Zdeněk2.-5., 8.-9. hod Obecný pedagogický dozor
Pelikánová Jitka1. hodsupl. (KA šk)Vv5.B(5.B)za odpadlou
2. hodnavíc Vv1.N(VV6N)za odpadlou
2. hododpadáVv3.E
5. hododpadáVv2.A (S1B)
6. hododpadáVv2.A (S1B)
Puffer Petr3. hododpadáAj3.E
5.-6. hod Obecný pedagogický dozor
Syrovátková Markéta1. hododpadáBi2.A
2. hodsupl. (ŠL PedD)Bi4.G (S1B)(4.G)za odpadlou
2. hodspojeno (KR šk)Bi4.G (S1A)(4.G)
Šlouf Václav1. hododpadáSFy6.E (SFY)+
4. hodnavíc Fy3.E(KN)za odpadlou
Šulcová Jolana5. hodnavíc Čj3.N(2.A)za odpadlou
Švejdová Veronika3. hodnavíc Zv1.N(2.A)za odpadlou
3. hododpadáMN2.E
Trendová Pavla4. hododpadáM2.A
5. hodsupl. (PF PedD)M1.E(7.B)za odpadlou
Vavreková Martina1. hododpadáŠj3.E
4. hodsupl. (RO šk)Šj7.B(6.E)za odpadlou
2.-3. hod Obecný pedagogický dozor
Vazačová Vendula2. hododpadáNj2.A (S1A)
Verboon Filipová Marie2. hodspojeno (KA šk)Aj3.C (S1B)(5.B)
3. hodspojeno (KA šk)Aj6.A (S1B)(Hv2E)
3. hodzměna Aj6.A (S1A)(Hv2E)
Vlčková Magdalena2. hod Obecný pedagogický dozor
Volný Martin3. hodsupl. (KR šk)Zv8.B (S1A)(8.B)dozor
3. hodspojeno (VE PedD)Zv8.B (S1B)(8.B)
Vondrák Pavel0.-2., 4.-6. hod Obecný pedagogický dozor
Změny v rozvrzích tříd:
1.C1. hodFjS1Bodpadá(KR)
6. hodZodpadá(VO)
1.E2. hodTvTvchodpadá(PZ)
2. hodTvDívodpadá(KM)
3. hodTvTvchodpadá(PZ)
3. hodTvDívodpadá(KM)
5. hodM(7.B)suplujeTrendová Pavla(PF)
1.-3. hod divadlo
1.N2. hodVv(VV6N)navícPelikánová Jitka
2. hodTvDívodpadá(HE)
2. hodTvTvchodpadá(PZ)
3. hodZv(2.A)navícŠvejdová Veronika
3. hodTvDívodpadá(HE)
3. hodTvTvchodpadá(PZ)
5. hodAjS1B(MM)změnaHartvichová Iva
5. hodAjS1A(MM)spojíHartvichová Iva(BK)
2.A1.-6. hod sprtovní kurz
2.E1.-3. hod divadlo
3.A2. hodSPS1B(4.N)spojíMoravcová Dáša(BK)
8. hodShChlodpadá(PZ)
9. hodShChlodpadá(PZ)
3.C0. hodSZSZeodpadá(VO)
1. hodSZSZeodpadá(VO)
2. hodAjS1B(5.B)spojíVerboon Filipová Marie(KA)
3.E4. hodFy(KN)navícŠlouf Václav
4. hodTvDívodpadá(PZ)
4. hodTvTvchodpadá(VO)
5. hodFy(VV6N)navícJaber Nabil
5. hodTvDívodpadá(PZ)
5. hodTvTvchodpadá(VO)
1.-3. hod divadlo
3.N2. hodM(8.A)suplujeKorostenská Miloslava(KF)
4. hodD(2.A)navícKorostenská Miloslava
4. hodTvDívodpadá(HE)
4. hodTvTvchodpadá(VO)
5. hodČj(2.A)navícŠulcová Jolana
5. hodTvDívodpadá(HE)
5. hodTvTvchodpadá(VO)
4.A1. hodLS1B(2.A)změnaKorostenská Miloslava
1. hodLS1A(2.A)spojíKorostenská Miloslava(BK)
4.C2. hodČjS1A(MM)spojíPapoušková Anna(VM)
2. hodČjS1B(MM)suplujePapoušková Anna(VE)
4.G1. hodMS1B(4.G)spojíBrázdová Marie(AV)
2. hodBiS1B(4.G)suplujeSyrovátková Markéta(ŠL)
2. hodBiS1A(4.G)spojíSyrovátková Markéta(KR)
5. hodAj(4.G)suplujeDjoa Musková Markéta(RO)
4.N4. hodFy(4.N)suplujeBoháčová Jitka(KF)
5.A6. hod Studijní volno
5.B1. hodVv(5.B)suplujePelikánová Jitka(KA)
2. hod(ZE3E)suplujeBrichcínová Kateřina(VO)
3. hodZv(5.B)suplujeHeller Jiří(KF)
5.G0. hodSZSZeodpadá(VO)
1. hodSZSZeodpadá(VO)
3. hodMS1B(4.A)spojíBrázdová Marie(ŠL)
5. hodFjS1Aodpadá(KR)
5.N0. hodSZSZeodpadá(VO)
1. hodSZSZeodpadá(VO)
3. hodNjS1A(5.N)suplujeJakešová Dana(BK)
3. hodNjS1B(5.N)spojíJakešová Dana(MU)
6. hodZvodpadá(RO)
6.A3. hodAjS1B(Hv2E)spojíVerboon Filipová Marie(KA)
3. hodAjS1A(Hv2E)změnaVerboon Filipová Marie
6.E1.-3. hod divadlo
6.N4. hodNjS1A(ZE3E)změnaGutwirthová Bohdana
4. hodNjS1B(ZE3E)spojíGutwirthová Bohdana(KA)
7.A0. hodSZSZeodpadá(VO)
1. hodSZSZeodpadá(VO)
3. hodPCC(6.A)suplujeKudláčková Michaela(RO)
6. hodAjodpadá(PF)
7.B0. hodSZSZeodpadá(VO)
1. hodSZSZeodpadá(VO)
4. hodŠj(6.E)suplujeVavreková Martina(RO)
8.B3. hodZvS1A(8.B)suplujeVolný Martin(KR)
3. hodZvS1B(8.B)spojíVolný Martin(VE)
4. hodAj(8.B)suplujeKudláčková Michaela(KR)